Risk scoring – sercem naszej platformy jest algorytm oceny ryzyka 22/03/2022 Risk scoring – sercem naszej platformy jest algorytm oceny ryzyka

Wiemy, że każdy ubezpieczyciel ma swój unikalny sposób oceny ryzyka, w którym waga poszczególnych czynników może odgrywać odmienną rolę. Część z nich do kalkulacji składki wykorzystuje wyłącznie dane telematyczne, są i tacy, którzy łączą je z danymi demograficznymi. 

Nasz algorytm zapewnia zarówno dostęp do konkretnych danych, wsparcie naszych analityków w ich przetwarzaniu, jak i gotowe modele scoringowe wypracowane, oraz sprawdzone przez nas w praktyce.

Dostarczamy unikalne dane i ich unikalne kombinacje. Z tego tekstu dowiesz się jak je opracowujemy. Nim jednak przejdziemy do tego, jak my to robimy – krótkie wprowadzenie. 

Telematyka telematyce nierówna

„Analizujemy styl jazdy kierowców dla celów polis komunikacyjnych. Robimy risk scoring dla ubezpieczycieli”. To obietnica, którą składa niemal każdy dostawca telematyki ubezpieczeniowej.

Jeśli i Ty zastanawiasz się nad wykorzystaniem danych telematycznych w kalkulacji składek – powinieneś zdawać sobie sprawę z tego, że jak w większości złożonych tematów, tak i tu – diabeł tkwi w szczegółach. 

Podstawowe dane telematyczne  

Wielu dostawców telematyki ubezpieczeniowej analizując zachowanie kierowców podczas jazdy, skupia się na takich parametrach jak gwałtowne hamowania i przyspieszenia, pokonywany dystans, prędkości rozwijane przez kierowcę, jego rozproszenie czy czas spędzony za kierownicą.

To oczywiście ważne informacje, które i my wykorzystujemy w swoich modelach, ale ich wartość jest stosunkowo niewielka jeśli nie zestawimy ich z kontekstem mapowym. 

Kontekst mapowy w analizie danych o stylu jazdy kierowców

O kontekście mapowym możemy mówić, kiedy jesteśmy w stanie zinterpretować okoliczności, w których dochodzi do określonego zdarzenia. I nie chodzi tu o dokładne koordynaty/współrzędne GPS danego miejsca, ale o parametry określające to miejsce np.:

–  rodzaj drogi/jej kategoria, 

– obowiązujące na danym odcinku ograniczenie prędkości, 

– informację czy mamy do czynienia z terenem zabudowanym czy nie, 

– niebezpieczne miejsca (zakręty lub tzw. czarne punkty).

Znając te parametry nawet nie musimy znać dokładnej lokalizacji kierowcy.  

Mapy cyfrowe w telematyce. Dlaczego te dane są tak istotne? 

Sama informacja o gwałtownym przyspieszaniu i hamowaniu mówi nam niewiele jeśli nie jest zestawiona z kontekstem ograniczenia prędkości.

Wyobraźmy sobie sytuację, w której kierowca zjeżdża z autostrady/ekspresówki z prędkością 100 km na godzinę i wjeżdża bardzo płynnie w teren zabudowany. Nie hamuje gwałtownie, nie przyśpiesza.

Bazując wyłącznie na takich informacjach mogłoby się wydawać, że mamy do czynienia z kierowcą idealnym. Mając kontekst ograniczenia prędkości wiemy, że to kierowca bardzo niebezpieczny.

Ważne jest zatem, by obydwa aspekty – przestrzeganie przepisów i płynność jazdy zawsze analizować razem

Kolejny przykład? Wiedząc, że kierowca regularnie  korzysta z telefonu podczas jazdy możemy założyć, że jest bardziej narażony na rozproszenie. Ale tego czy rozproszenie może zaowocować niegroźną stłuczką, czy poważnym w skutkach wypadkiem dowiemy się dopiero analizując kontekst danego zachowania.

Konkret? Proszę bardzo! Pisanie lub czytanie wiadomości tekstowych wymaga od kierowcy oderwania wzroku od drogi na co najmniej 5 sekund. Jedna sekunda nieuwagi to przy prędkości 50 km na godzinę 13 przejechanych metrów.  Przy prędkości 140km/h już blisko 40m, a przy zakładanych 5 sekundach rozproszenia – 200 przejechanych metrów! Wnioski nasuwają się same. 

Kontekst drogowy, a w szczególności aktualne ograniczenia prędkości mają kluczowe znaczenie w ocenie profilu danego kierowcy. Według raportu „Wypadki drogowe w Polsce w 2020 roku” Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji niedostosowanie prędkości było najczęstszą przyczyną wypadków ze skutkiem śmiertelnym i odpowiadało za 41% takich zdarzeń. Pomijanie tych faktów podczas profilowania kierowców to jeden z największych błędów!

Porównanie z innymi kierowcami

Kolejny etap analizy ryzyka to porównanie kierowcy z innymi, również podróżującymi danym odcinkiem drogi. Kluczowa staje się tutaj analiza konkretnego miejsca.

Dysponujemy aktualnymi danymi o ruchu drogowym i jesteśmy w stanie sprawdzić, jak na określonym fragmencie drogi zachowywali się inni jego uczestnicy.

Dzięki temu wiemy, czy zachowanie analizowanego kierowcy było typowe dla danego miejsca („jechałem tak szybko, bo wszyscy jadą tam szybciej”), czy mamy do czynienia z kimś, kto wypada znacznie gorzej niż średnia. 

Analiza skłonności do ryzyka

Kierowcy korzystający z systemów telematycznych często narzekają, że „wystarczy jedno przewinienie, by stracić zniżkę”. Lecz dobre profilowanie to coś znacznie więcej niż analiza poszczególnych zdarzeń. 

Nasz system w sposób dużo bardziej wyrafinowany analizuje czy mamy do czynienia z kierowcą przejawiającym skłonność do ryzyka. Pojedyncze gwałtowne hamowania, czy to w mieście – wymuszone np. przez zmianę świateł, czy poza miastem – wynikające ze spotkania z dziką zwierzyną, mają mniejszy wpływ na całkowity wskaźnik stylu jazdy niż przyśpieszenia i hamowania powtarzające się przy wysokich prędkościach, które mogą świadczyć o zamiłowaniu do jazdy „na zderzaku”.

Nasz model oceny stylu jazdy uwzględnia sekwencje wykonywanych manewrów i wagę poszczególnych zdarzeń. Także w odniesieniu do obowiązujących ograniczeń prędkości. Dzięki temu jesteśmy w stanie z dużą precyzją „namierzyć” kierowców skłonnych do podejmowania zbędnego ryzyka. 

Ocena ryzyka

Dopiero po przetworzeniu danych telematycznych, przeanalizowaniu ich na tle kontekstu mapowego i stworzeniu profilu kierowcy, możemy przystąpić do wiarygodnej oceny ryzyka.

Sam profil kierowcy, to dopiero punkt wyjścia w tym procesie. Aby oszacować ryzyko szkody, badamy jak często kierowcy reprezentujący poszczególne profile biorą udział w zdarzeniach drogowych, oraz jakie warunki zwiększają prawdopodobieństwo wypadku. 

Dzięki analizie statystycznej dotyczącej rzeczywistych szkód, popartej profilowaniem kierowców biorących w nich udział, jesteśmy w stanie uzyskać maksymalnie wiarygodną ocenę ryzyka, umożliwiając ubezpieczycielowi zaprojektowanie takiego systemu naliczania składek, który pozwoli jednocześnie zwiększać konkurencyjność oraz rentowność jego oferty. 

Unikalna baza informacji drogowych

Telematics Technologies od 17 lat jest właścicielem jednej z najpopularniejszych nawigacji na polskim rynku, której wyróżnikiem jest unikalna baza informacji na temat aktualnej sytuacji na drodze. Dostarczamy użytkownikom najbardziej aktualnych danych na temat:

  • ograniczeń prędkości – pozyskiwanych zarówno od partnerów jak i przy pomocy własnych badań prowadzonych w sposób ciągły, podczas których nasze ekipy przemierzają drogi, oraz bez przerwy weryfikują i aktualizują informacje, 
  • aktualnego ruchu – pozyskiwanych na bieżąco od ponad 600 tys. użytkowników naszych aplikacji