Jak działamy

Claims-focused telematics
UBI
Analizujemy dane
Analizujemy dane

Dane, które analizujemy mogą pochodzić z różnych źródeł: zarówno z telefonu, jak i dodatkowych urządzeń (beacony, OBDII, 12V)

Co analizujemy?

Co analizujemy?

To oczywiście zależy od projektu, ale potrafimy sprawdzać:

 • czy kierowca jeździ zgodnie z rzeczywistymi ograniczeniami prędkości
 • jak przyśpiesza i hamuje
 • czy korzysta z telefonu podczas jazdy (rozproszenie)
 • jaki styl jazdy prezentuje w obszarze zabudowanym i poza nim
 • jakie odległości pokonuje
 • ile czasu spędza za kierownicą
 • po drogach jakiej kategorii jeździ
tworzymy modele scoringowe
Tworzymy modele scoringowe

Zachowanie kierowcy analizujemy w kontekście sytuacji drogowej, w której się znajduje. Wykorzystując uczenie maszynowe system tworzy korelację między parametrami stylu jazdy a wskaźnikiem szkodowości.

Więcej

Poprzez:

 • dopasowanie składek ubezpieczeniowych do rzeczywistego ryzyka
 • budowę portfela klientów o niskim ryzyku

redukujemy koszty odszkodowań w segmencie rynku masowego. Potrafimy też budować efektywność modeli ubezpieczenia młodych kierowców czy kierowców pokonujących krótkie dystanse

zmieniamy zachowania kierowców i ich biznes
zmieniamy zachowania kierowców i biznes

Oferowane przez nas rozwiązania pozwalają na Indywidualne podejście...

Więcej
 • indywidualne podejście do każdego klienta i spersonalizowany, automatyczny serwis
 • digitalizację usług ubezpieczeniowych
 • budowę właściwych nawyków kierowców (Manage How You Drive) i poprawę ich bezpieczeństwa
 • realizację efektywnej polityki cenowej i wzrost jakości oferowanych usług, a w efekcie lojalizację klienta
 • rozszerzenie oferty o usługi dodane jak np.: nawigację premium, assistance czy wezwanie pomocy w razie wypadku
A w przypadku wypadku... pomagamy!
A w przypadku wypadku... pomagamy!

Oczywiście celem nadrzędnym naszych rozwiązań jest zmniejszenie liczby i skali wypadków. Gdy już jednak do nich dojdzie - pomagamy!

Jak pomagamy?

Kierowcy:

 • zapewniając pomoc powypadkową

Ubezpieczycielowi:

 • w analizie i rekonsrtukcji wypadków
 • wycenie roszczeń powypadkowych
 • w zmniejszeniu ryzyka oszustw i kradzieży

Wybrane elementy
Technologii NaviExpert Pulse

NaviExpert Pulse

Manage how you drive

Bezpośrednim celem zarówno naszym, jak i ubezpieczycieli jest zmniejszenie liczby i skali wypadków na drogach. Klasyczne modele UBI pozwalają na analizę stylu jazdy kierowców i dopasowywanie składek ubezpieczeniowych do rzeczywistego ryzyka. Wykorzystanie modułu Manage How You Drive pozwala kształtować właściwe nawyki kierowców, poprzez zapewnienie im niemal natychmiastowej informacji zwrotnej, dotyczącej tego, co powinni poprawić. W tym celu wykorzystujemy m.in. automatyczny moduł spersonalizowanych wiadomości w aplikacjach mobilnych, a także zgrywalizowane narzędzia takie jak rankingi czy konkursy.

Rekonstrukcja wypadków

Dochodzi do wypadku. Jakie były jego przyczyny? Czy kierowca jechał zgodnie z ograniczeniami prędkości? Jakim siłom podlegał pojazd w momencie zdarzenia? Czy sam wypadek był poprzedzony gwałtownym hamowaniem? Jak wyglądała trajektoria pojazdu w trakcie wypadku? Jak na danym odcinku zachowują się inni kierowcy? Na te i inne pytania można znaleźć odpowiedzi analizując szczegółowe okoliczności niebezpiecznych zdarzeń drogowych w module rekonstrukcji wypadków. Dane uwzględniają kontekst mapowy.

Scoring ubezpieczeniowy

W jaki sposób profile kierowców przekładają się na ich szkodowość? Na to pytanie odpowiada scoring. Tradycyjnie ubezpieczyciele w szacowaniu składek bazują na danych demograficznych oraz oficjalnej historii szkodowej ubezpieczonego. Dzięki wykorzystaniu danych o profilach behawioralnych kierowców i uczenia maszynowego, system tworzy korelację między parametrami stylu jazdy a potencjalnym wskaźnikiem szkodowości. Dzięki temu oferowane klientom składki ubezpieczeniowe mają realne odniesienie do rzeczywistego ryzyka.

Analiza skupienia na drodze

Do najczęstszych przyczyn wypadków i kolizji na polskich drogach należą m.in. nieustąpienie pierwszeństwa, niedostosowanie prędkości do warunków, nieutrzymanie bezpiecznej odległości czy jazda pod wpływem alkoholu. Szacuje się jednak, że pośrednią przyczyną co czwartego wypadku w Polsce jest… korzystanie w trakcie jazdy z telefonu komórkowego! Używany telefon zajmuje nie tylko ręce kierowcy, ale prowadzi także do zaburzenia procesów myślowych, a przede wszystkim opóźnia czas reakcji. Przy analizie stylu jazdy kierowcy, bierzemy pod uwagę także to, czy w trakcie jazdy telefon umieszczony jest w uchwycie, czy może kierowca aktywnie z niego korzysta.

Analiza stylu jazdy kierowców w oparciu o rzeczywiste ograniczenia prędkości

„Do oceny oceny stylu jazdy kierowcy wystarczą dane z akcelerometrów o hamowaniach i przyśpieszeniach” – TO MIT! Kluczowe jest zachowanie kierowcy na rzeczywistych ograniczeniach prędkości. Dlaczego? Wyobraźmy sobie sytuację, w której kierowca zjeżdża z autostrady z prędkością 100 km na godzinę i wjeżdża płynnie w teren zabudowany. Nie hamuje gwałtownie, nie przyśpiesza. Bazując wyłącznie na takich informacjach mogłoby się wydawać, że mamy do czynienia z kierowcą idealnym. Mając kontekst ograniczenia prędkości wiemy, że to kierowca bardzo niebezpieczny. Ważne jest zatem by obydwa aspekty – jazdy zgodnej z przepisami i jej płynności zawsze analizować razem. My to robimy!

Profilowanie kierowców

Czym jest profilowanie kierowców? Bazuje ono na analizie zachowań poszczególnych kierowców w kontekście konkretnych sytuacji drogowych. To tzw. profilowanie behawioralne. Sprawdzamy np. czy kierowca jeździ zgodnie z przepisami, jak hamuje i przyśpiesza. Analizujemy, czy korzysta aktywnie z telefonu podczas jazdy, jaki styl jazdy preferuje w mieście i poza nim, a także po drogach jakich kategorii jeździ, ile czasu spędza za kierownicą oraz jakie odległości pokonuje. Tak szczegółowe analizy są możliwe także dzięki dostępowi do map cyfrowych uwzględniających rzeczywiste ograniczenia prędkości. Dane dotyczące podróży i osobistego stylu jazdy kierowców (którzy wyrazili na to zgodę!) agregujemy i wizualizujemy w naszym systemie.

Crash-detekcja

Aby poprawnie wykryć zdarzenie drogowe wykorzystujemy informacje z urządzeń takich jak beacony, OBDII, 12V, smartfony. Od kilku lat tworzymy własny system detekcji zdarzeń. Aby zapewnić jak najwyższą jakość w zakresie tzw. Claims-focused telematics organizujemy badania laboratoryjne i liczne testy zderzeniowe w profesjonalnych ośrodkach w Polsce i Europie, w tym m.in. w Centrum Eksperymentów i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Mapfre w Hiszpanii. Z tematem crash-detekcji związane jest także zagadnienie integracji z systemami komunikacyjnymi umożliwiającymi kontakt z uczestnikiem wypadku oraz zapewnienia mu pomocy.

Wycena szkód powypadkowych (beta)

Prowadzimy prace badawczo-rozwojowe dotyczące korelacji między kontekstem geoprzestrzennym wypadku a  powstałymi w pojeździe szkodami i kosztami ich naprawy. W tym celu, analizujemy m.in. zakres uszkodzeń w poszczególnych modelach samochodów na podstawie wykresu przyspieszenia, absorpcji energii i rzeczywistych kosztów naprawy.

Uniwersalna platforma IOT

Sercem naszego systemu jest uniwersalna platforma pozwalająca na analizę przez zaawansowane algorytmy ogromnych zbiorów danych lokalizacyjnych i behawioralnych, niezależnie od tego, z jakich źródeł pochodzą. Analizujemy dane ze smartfonów, urządzeń OBDII, beaconów, czy 12 V. Platforma jest skalowalna i modułowa.

Nasze wdrożenia

Bezpieczna jazda się opłaca Link4

Bezpieczna jazda się opłaca, bo w LINK4 kasa wraca

Od 2015 roku jesteśmy partnerem technologicznym LINK4. Nasza nawigacja w ofercie LINK4 została dodatkowo wyposażona w moduł analizujący styl jazdy kierowców. Łącząc dane telematyczne o stylu jazdy z danymi aktuarialnymi LINK4 jako pierwszy ubezpieczyciel w Polsce zaoferował swoim klientom możliwość otrzymania zwrotu części składki w zamian za bezpieczną i płynną jazdę. Dzięki bezpośrednim wskazówkom dotyczącym poprawy stylu jazdy wysyłanym do kierowców, rozwiązanie przyczynia się do redukcji agresywnych zachowań za kierownicą, a co za tym idzie – poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach.

PZU Go PZU GO

PZU GO

PZU GO to innowacyjne rozwiązanie, które przygotowaliśmy dla naszego Partnera: największego w Polsce ubezpieczyciela, jakim jest PZU. PZU GO pomaga chronić ludzkie życie w momencie wypadku komunikacyjnego. To niewielkie urządzenie typu beacon przyklejane na szybie samochodu oraz aplikacja mobilna, które współpracują ze sobą wychwytując niebezpieczne sytuacje na drodze. W razie wypadku czujnik za pośrednictwem aplikacji w telefonie przekazuje do PZU informację o zdarzeniu. Dzięki temu pracownicy PZU mogą niezwłocznie skontaktować się z  kierowcą i sprawdzić, czy potrzebuje pomocy. Jeśli ten nie odbierze telefonu zawiadamiane jest Centrum Powiadamiania Ratunkowego – może ono wysłać karetkę na miejsce ostatniego wskazania GPS, jeśli będzie potrzebna.

analiza stylu jazdy analiza stylu jazdy

MANAGE HOW YOU DRIVE ORAZ ANALIZA STYLU JAZDY I SKUPENIA NA DRODZE W NAVIEXPERT

Mimo że w projekty poprawiające bezpieczeństwo za kierownicą angażujemy się od wielu lat, to dopiero w 2020 roku swojego własnego modułu analizy stylu jazdy doczekał się NaviExpert. Mogą z niego korzystać wszyscy użytkownicy aplikacji. W dedykowanej sekcji pojawiają się przejechane z aplikacją trasy, a także oceny stylu jazdy, na które wpływ mają m.in. takie parametry jak jazda zgodna z ograniczeniami prędkości, płynność hamowań i przyśpieszeń czy skupienie na drodze. Dlaczego to zrobiliśmy? Jak się okazuje, średnio 80% wszystkich kierowców ocenia swoje umiejętności jako ponadprzeciętne, co z kolei prowadzi do brawurowych zachowań za kierownicą i często jest powodem wypadków.
Ocena stylu jazdy kierowcy przez profesjonalne algorytmy, pomaga utemperować ego za kierownicą. Jednocześnie wprowadzamy w aplikacji moduł ze spersonalizowanymi wskazówkami dla kierowców, co powinni poprawić w swoim stylu jazdy.

Crash Detect Crash Detect

MODUŁ CRASH DETEKCJI I MANAGE-HOW-YOU-DRIVE W NAVIEXPERT TELEMATICS

W naszej usłudze skierowanej do flot samochodowych główny nacisk kładziemy na udoskonalanie stylu jazdy kierowców. W tym celu wykorzystujemy m.in. rozwiązania grywalizacyjne (rankingi, konkursy, spersonalizowane wskazówki, co kierowca powinien poprawić). W NaviExpert Telematics wykorzystujemy także rozwiązania znane także jako tzw. claims-focused telematics. Korzystając z systemu NaviExpert Telematics Fleet Manager może wykrywać i analizować okoliczności wypadków we flocie. Który kierowca prowadził samochód w czasie zaistnienia zdarzenia szkodowego? Czy jechał zgodnie z ograniczeniami prędkości? Jakim siłom podlegał pojazd w momencie zdarzenia? Czy sam wypadek był poprzedzony gwałtownym hamowaniem? Jak wyglądała trajektoria pojazdu w trakcie wypadku? Na te i inne pytania można znaleźć odpowiedzi analizując szczegółowe okoliczności niebezpiecznych zdarzeń drogowych w module wykrywania wypadków.